• Ariela Marks אריאלה מרקס

למה כדאי לפרמט את המאמר: חלק ראשון – היופי של סגנונות

עודכן ב: נוב 21

אחת התכונות המועילות ביותר של וורד היא הסגנונות. אם מחילים אותם על כותרות המאמר או העבודה, ניתן בביעף להבין את המבנה של המסמך כולו. זו אחת הפעולות הראשונות שאני מבצעת לקראת העריכה ולא פעם אני מגלה כך איזושהי בעיה. לפעמים אי-הלימה של עיצוב הכותרות ולפעמים בעיה בלוגיקה של החלוקה.


איך מציגים את הכותרות?

צריך לפתוח את חלונית הנווט ע"י הקלקה בכרטיסיה ופקודה המוקפים באדום בתמונה מס' 1.


תמונה מס' 1


המשולשים שמשמאל לכותרות Theoretical Framework ו-Methodology מגלים שקיימת רמת כותרות נוספת. ניתן להציג גם אותן: או בהקלקה על כל משולש בנפרד כמו שרואים בתמונה מס' 2 (A). או את כולן ביחד ע"י הקלקה ימנית של העכבר, ואז שוב הקלקה ברמת הכותרות הרצוייה (B).


תמונה מס' 2

איך מחילים סגנונות

לוורד יש כותרות מובנים Heading 1, Heading 2, וכן הלאה כמו שרואים בתמונה מס' 3. אמנם הגדרות הצבע והגופן אינן בהכרח הכי מתאימות למראה טקסט אקדמי בשלב הגשה – אצלי בוורד 2016, למשל, צבע המחדל הוא כחול – אבל אפשר להתאים אותן, וכל עוד מדובר בטיוטה, זה לא צריך להפריע יותר מדי.

כדי לפתוח את חלונית הסגנונות מקליקים על החץ הקטן המלוכסן המסומן בתמונה. כדי להחיל את הסגנון, צריך לעמוד על הכותרת ואז להקליק בחלונית הסגנונות על הסגנון הרצוי.


תמונה מס' 3

יתרונות נוספים

במקום לגלגל ולגלגל מעלה מטה, ניתן לדלג בקלות מחלק לחלק ע"י הקלקה בחלונית הנווט. אפשר אפילו לגרור חלק ממקום למקום.


מסובך? מקווה שלא, אבל אם אתן.ם לא מסתדרות.ים, פנו אלי לעזרה ואנחה אתכן.ם.

©2020 by עריכת לשון אנגלית אקדמית